Schoonmaken

Schoonmaken

Deze schoonmaakinstructie is opgesteld door Long Alliantie Nederland. Voor schoonmaakinstructie over andere inhalatoren dan de Redihaler kunt u terecht op www.inhalatorgebruik.nl.

Maak de Redihaler éénmaal per week schoon

  • Draai het bovenstuk van de Redihaler, neem het spuitbusje eruit.
  • Spoel alleen het onderstuk van de Redihaler ongeveer 30 seconden onder warm, stromend water.
  • Klop het water af en laat verder aan de lucht drogen, bij voorkeur de hele nacht (bij onvoldoende drogen kan de Redihaler blokkeren).
  • Plaats het spuitbusje en het bovenstuk terug.
  • Het spuitbusje en het bovenstuk nooit afspoelen of vochtig laten worden.

Aandachtspunten

  • Bereken wanneer de Redihaler leeg zal zijn. Op de zijkant van de aerosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren.
  • Bewaar de Redihaler op kamertemperatuur. Niet in de badkamer of de keuken.